3 Drijvende Tuinen voor de Oostelijke Eilanden

Het watergebied aan de noordwestoever van de Ezelsbrug vormt het begin van Groenenburg. De doorvaart in de Wittenburgervaart blijft gegarandeerd voor boten van bewoners die achter de brug liggen. De 3 drijvende tuinen, met de namen "Robert", "Jasper" en "Grootveld" vormen de basis van dit ecologisch waterexperiment.  Door hun omvang van 3x5x0,50m vormen zij een meedeinende wering tegen golfslag, waardoor in de luwte erachter ruimte komt voor meer fragiele vegetatie. Bovendien beschikken de Drijvende Tuinen over een groot drijfvermogen, zodat het makkelijk wordt daaraan en daartussen constructies te hangen voor groenvoorzieningen onderwater.


De drijvende tuinen worden omringd met “sokken” (0,25x0,50x0,25m), waardoor watervogels eenvoudig de bovenkant kunnen bereiken. Door deze trapsgewijze bouwwijze bieden de drijvende tuinen vanaf het wateroppervlak  plek voor een gevarieerde flora en fauna. Het onderwaterleven wordt geactiveerd door "wilgendruppels", gevuld met waterplanten en grind ter verzwaring. Zo ontstaat er een watermilieu,

die gelijk is aan het oppervlak boven water.


Hierdoor kunnen  waterplanten op verschillende diepteniveaus onder en met name hangend tussen de drijvende tuinen -en aan hun verankering- worden geïnstalleerd. Voordeel is ook, dat de wilgendruppels, eenvoudig

met behulp van vrijwilligers, kunnen worden gemaakt.


Het gehele proces van de ontwikkeling van Drijvende Tuinen volgens de methode van Grootveld is een vorm van samenwerking. Samen knopen aan de vlotten, waarbij de kennis door ervaren vlottenbouwers wordt overgedragen en met de buurt wordt overlegd over de grootte, de locatie en het onderhoud van de vlotten. Samen vlechten wij de wilgendruppels en beplanten wij de drijvende tuinen die door buurtbewoners met liefde zullen worden onderhouden. Het onderwatermilieu wordt verrijkt met een oppervlakte

die minimaal gelijk is aan die van de Drijvende Tuinen.