Drijvende Tuinen voor de Oostelijke Eilanden

DRIJVENDE TUINEN VOLTOOID!


De Drijvende Tuinen in de Oostelijke Eilanden te Amsterdam, tussen Wittenburg en Oostenburg, zijn voltooid. Op 19 juli jl., op de 90ste geboortedag van Robert Jasper Grootveld, werd de laatste hand gelegd aan de totstandkoming van een groene waterzone in de Wittenburgervaart. Dit natuurgebied mag niet worden betreden. De Drijvende Tuinen zijn er om op uit te kijken en niet om op te picknicken. 


De “Vlottenbouwers van Amsterdam” werkten afgelopen jaar samen met buurtbewoners aan de bouw van 3 vlotten, die volgens de knoopmethode van Robert Jasper Grootveld zijn  samengesteld. Deze vlotten vormen de basis voor 3 Drijvende Tuinen,  met de namen "Robert", "Jasper" en "Grootveld". De vlotten hebben "sokken", een  fragile traptrede, waardoor zij wel toegankelijk zijn voor dieren, maar niet voor mensen. De Drijvende Tuinen  bieden  vanaf het wateroppervlak een gevarieerde aanblik aan plantengroei. Rondom en tussen de Drijvende Tuinen zijn "Wilgendruppels" op verschillende diepten afgezonken, gevuld met planten, zoals Hoornblad en Waterpest, om de waterkwaliteit te bevorderen. Het onderwatermilieu wordt zo verrijkt met een oppervlakte die gelijk is aan die van de Drijvende  Tuinen.


De  Drijvende Tuinen zijn beplant met kleurrijke inheemse meerjarige planten, zoals Kattenstaart,  Beekpunge, Schnoekkruid, Boterbloem, Dovennetel, Watermunt, enz.

De planten op de drijvende tuinen en in het daar omheen liggend watergebied,staan momenteel in volle bloei  en worden door ons team onderhouden..