Drijvende Tuinen voor de Oostelijke Eilanden


Laatste nieuws! 

DRIJVENDE TUINEN WORDEN VOLTOOID!


In de “Oostelijke Eilanden” te Amsterdam, tussen Wittenburg en Oostenburg, ontstaat "Groenenburg". Dit wordt geen nieuwe woonwijk, maar een groene waterzone in de Wittenburgervaart. De bewoners van de Oostelijke Eilanden namen hiervoor het voortouw. Samen met de “Vlottenbouwers van Amsterdam” werkten zij dit jaar aan de bouw van 3 vlotten, die volgens de knoopmethode van Robert Jasper Grootveld werden samengesteld. Deze vlotten vormen de basis voor 3 Drijvende Tuinen,  met de namen "Robert", "Jasper" en "Grootveld", die komend voorjaar worden afgebouwd en naar hun ligplaats in de Wittenburgervaart worden versleept.


Het grachtenwater in de Oostelijke Eilanden is behoorlijk vervuild. Er is nauwelijks leven aanwezig. Waternet attendeerden devlottenbouwers dat niet alleen aan groenvoorziening boven water, maar juist ook onder water aandacht besteed zal moeten worden. Waternet heeft een zorgplicht om de kwaliteit van het water niet achteruit te laten gaan. Wij gaan samen met Waternet -en met mogelijke andere partners- onze krachten, kennis en ervaring bundelen, om licht en leven te brengen in een vervuild watergebied. Waternet gaat dit proces monitoren, om te ontdekken wat wel of niet werkt.


Na de winterperiode zullen wij concreet in de Wittenburgervaart aan de slag gaan met het voltooien en verankeren van de Drijvende Tuinen. We kunnen ze omringen met verschillende experimenten. En we gaan rondom en tussen de Drijvende Tuinen "wilgendruppels" op verschillende diepten afzinken. Op 19 juli 2022, op 90e geboortedag van Robert Jasper Grootveld, worden de resultaten van onze eerste samenwerking dan officieel aan Amsterdam gepresenteerd. De planten op de drijvende tuinen en in het daar omheen liggend watergebied, zullen in volle bloei staan. De geboorte van Groenenburg wordt daarmee een feit. De Anti-Rook Magiër zou zeker een gat door zijn graf in de lucht hebben gesprongen, als hij wist dat dit ecologisch waterexperiment op zijn 90ste geboortejaar van start is gegaan……